Kariyer

a) Mahalli Katip Sekreter Kadrosuna Atanmak İçin Aranan Nitelikler Nelerdir?

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7’inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
  • En az lise veya dengi bir okuldan mezun olmak,
  • Görev yapılan ülkenin vatandaşlığına veya oturma ya da çalışma iznine sahip olmak,
  • Yazışma yapabilecek niteliklere sahip olmak,
  • Bilgisayar kullanabilmek,
  • Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamak,
  • Ana dili, görev yapılan ülkenin dili olmayanların, o ülkedeki en yaygın dili, hizmetin gerektirdiği ölçüde bildiğini yapılacak değerlendirmeyle tespit edilmiş olmaları şarttır.

b) Mahalli Katip Sekreter Olarak Göreve Başlayan Personel Hangi Görevleri Yapmaktadır?

  • Yurtdışı teşkilatında büro hizmetleriyle ilgili mahalli işlemleri yürütmek,
  • Benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.