Sıkça Sorulan Sorular

CİMER, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi” ifadesinin kısaltmasıdır. Anayasa tarafından güvence altına alınan dilekçe hakkı ve bilgi edinme hakkının kullanımını kolaylaştırmak için oluşturulmuş bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının sorumluluğunda yürütülmektedir.

CİMER, elektronik sistemin adı olup yapılan başvurular sistemde kayıtlı yaklaşık 60 bin idari birimden ilgili olan kamu kuruluşuna gönderilerek işleme alınır ve yine işleme alan kurum tarafından cevaplanır. CİMER, dilekçe ve bilgi edinme haklarının kullanımının yanı sıra “katılımcı yönetim” anlayışı çerçevesinde kamu politikalarına yönelik her türlü görüş ve önerinizi de iletebileceğiniz bir platformdur.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. (12 yaşından büyük)

2) Özel hukuk tüzel kişileri.

3) Türkiye’de ikamet eden yabancılar. (Karşılıklılık esası çerçevesinde)

1) www.cimer.gov.tr veya e-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr adreslerini kullanarak

2) ALO 150 telefon hattını arayarak

3) İletişim Başkanlığına gönderilmek üzere mektup ve faks göndererek

4) Cumhurbaşkanlığı, Bakanlık, Valilik ve Kaymakamlıklarda oluşturulan halkla ilişkiler bürolarına şahsen müracaat ederek başvuru yapabilirsiniz.

1) İnternet ortamında yapacağınız başvurularda, başvurunuzun doğrudan gönderilmesini istediğiniz kamu kurumunu seçebilirsiniz. Eğer müracaat konunuzla ilgilenecek kurumun hangisi olduğunu bilmiyorsanız İletişim Başkanlığını seçmeniz gerekmektedir. Bu durumda başvurunuz CİMER personeli tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulmakta ve sonrasında ilgili kamu kurumuna sevk edilmektedir.

2) Bu işlemden sonra başvurunuz sevk edilen kurum tarafından okunmakta ve ilgisine göre kurumun alt birimlerine gönderilmektedir.

3) Cevap verecek olan birim, başvurunuzu; bilgi toplama, derleme, inceleme, soruşturma gibi birtakım değerlendirmelerden geçirerek yasal süre içerisinde cevap metnini onaylayacak olan yetkiliye iletmektedir. Cevap, kontrol ve onay aşamalarından geçtikten sonra e-posta adresinize otomatik olarak gönderilmektedir.

İnternet üzerinden yaptığınız başvurularda; başvuru metninizi oluşturduktan sonra “Başvurunuzu göndermek istediğiniz kamu kurumunu seçiniz. Gönderdiğiniz kamu kurumunun görev alanına girmeyen başvurular yetkili kamu kurumuna sistem üzerinden iletilir” butonuna tıklayarak doğrudan seçtiğiniz kuruma gönderebilirsiniz.

1) Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı

2) Cumhurbaşkanlığı Ofisleri, Kurulları ve Bağlı Başkanlıklar

3) Bakanlıklar

4) Valilikler ve Kaymakamlıklar

5) Üniversiteler

6) Bağlı İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar

7) Belediyeler (Büyükşehir, İl ve İlçe Belediyeleri)

8) İl Özel İdareleri

1) Cumhuriyet Başsavcılıkları

2) Mahkemeler

3) Türkiye Büyük Millet Meclisi

4) Kamu Denetçiliği Kurumu

5) Yüksek Seçim Kurulu

6) Hâkimler ve Savcılar Kurulu

7) Sayıştay

8) Dernek ve Vakıflar

9) Şirketler

10) Muhtarlıklar

CİMER’e; İstek (Dilek), Şikâyet, Görüş-Öneri, Bilgi Edinme, Teşekkür ve Yönetime Katıl türlerinde başvuru yapabilirsiniz.

1) İstek, gerçekleşmesini istediğiniz somut bir talep veya hizmet varsa seçilmesi gereken başvuru türüdür.

2) Şikâyet, herhangi bir sebepten dolayı zarar görmeniz veya mağdur olmanız hâlinde seçilen başvuru türüdür.

3) Görüş-öneri, bir kamu hizmetinin daha iyi yürütülmesine ilişkin veya herhangi bir sorunun çözümüne ya da amacına ulaşması için öne sürmek istediğiniz düşünce, teklif ya da tavsiye içerikli başvurulardır.

4) Bilgi edinme, kamu kurumlarının ellerinde bulunan ya da görevleri gereği bulunması gereken somut bilgi ve belgeye erişebilme talebi doğrultusunda seçilen başvuru türüdür.

5) Teşekkür, alınan bir hizmet sonrası kamu kurumu veya kamu personeline yönelik memnuniyet mesajlarının iletildiği başvuru türüdür.

6) Yönetime katıl, vatandaşlarımızın yeni politika önerileri sunabilmesi ve hâlihazırda yürütülen politikalar hakkında katkılarının alınabilmesi amacıyla yapılan başvuru türüdür.

1) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan istek ve şikâyet başvurularına cevap verme süresi 30 gündür.

2) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara cevap verme süresi 15 iş günüdür. Gerekli durumlarda başvuru sahibine bilgi verilmesi şartıyla bu süre 30 iş gününe kadar uzatılabilmektedir.

CİMER’e internet ortamında yaptığınız başvurularda,  size bir başvuru takip sayısı verilir ve e-posta adresinize başvurunuzun alındığı bilgisi gönderilir. cimer.gov.tr veya e-Devlet üzerinden “Başvuru Sorgulama” ekranı üzerinden başvuru takibinizi yapabilirsiniz. Ayrıca CİMER çağrı merkezini (0312 590 20 00 / 0) arayarak da başvurunuzun durumunu öğrenebilirsiniz.

1) Başvurunuzun konusu istek veya şikâyet niteliğindeyse ve başvurunuza 30 gün içerisinde herhangi bir cevap verilmediyse CİMER üzerinden cevap alamadığınıza dair bir başvuru oluşturabilirsiniz.

2) Yasal sürenin sona ermesi itibarıyla 60 gün içerisinde idari dava açabilirsiniz.

3) İdarenin cevap vermemesine yönelik şikâyetinizi Kamu Denetçiliği Kurumuna iletebilirsiniz (Ayrıntılı bilgi için bkz: www.ombudsman.gov.tr).

1) Yargı makamları ve TBMM’nin görev ve yetkisi alanında bulunan başvurular,

2) Belli bir konuyu içermeyen veya anlaşılır, açık ve net olmayan başvurular,

3) Üçüncü şahıslar veya kurum ve kuruluşlar ile özel hukuk ilişkileri kapsamında talep, borç veya yükümlülükleri içeren başvurular,

4) Başkasının kimlik ve iletişim bilgilerinin kullanıldığı veya ayırt etme gücü bulunmayan kişilerce yapılan başvurular,

5) Yargı mercilerinin görev ve yetki alanına giren konularda yapılmış olan ihbar başvuruları,

6) Yalnızca tahmine dayalı; somut bilgi, belge ve delil içermeyen başvurular,

7) Hakkın açıkça kötüye kullanılmasına sebep olacak şekilde, aynı veya benzer talebin sıkça tekrarlandığı başvurular,

8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun görev alanına girmeyen başvurular,

9) Başvuru metni ile ilgisi olmayan eki bulunan başvurular,

10) Kendi mevzuatında özel bir başvuru usulü (özel bir formun doldurulması, ıslak imza vb.) belirlenmiş konularda yapılan başvurular,

11)  Başvurunun uygun yollarla (internet, telefon, posta, şahsen müracaat) yapılmadığı ve kişisel bilgilerin (isim, soyisim, T.C. vatandaşlık kimlik numarası, yabancılar için pasaport/yabancı kimlik numarası, adres, iletişim bilgileri ve imza) belirtilmediği başvurular.

CİMER’e internet ortamında yapacağınız başvurularda müracaat konunuzu başvuru metni alanına yazmanız gerekmektedir. Başvurunuzu yazdıktan sonra, metninizin doğruluğunu kuvvetlendirecek delil veya ispat niteliğinde dosya, ekran görüntüsü veya fotoğraf yükleyebilirsiniz.

Müracaatlara eklenebilecek dosya formatları  JPEG, JPG, PNG, TIFF, TIF olup maksimum dosya boyutu 3 MB’tır. Müracaat konunuzu başvuru metni alanına yazmanız zorunlu olduğundan PDF, WORD gibi metin tabanlı belgeler sisteme eklenememektedir. 

Bir başkasının kimlik ve iletişim bilgilerini kullanarak onun adına başvuruda bulunulamaz. Bir başkası adına başvuru yalnızca kişinin velisi, vasisi veya diğer yasal temsilcileri tarafından gerekli ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi şartıyla yapılabilir.

Hizmetin sağlıklı ve herkese eşit bir şekilde işlemesini temin etmek amacı ile oluşturulan CİMER sistemine, internet ortamında ve Alo 150 aracılığıyla günde 1 kez başvuru yapabilirsiniz.

Başvurunuzun konusu belirli bir istek veya şikâyet niteliğindeyse ve başvurunuza verilen cevaptan memnun kalmadıysanız ilgili kurumdan yeni bir cevap verilmesini veya başvurunuzun yeniden değerlendirilmesini talep edebilirsiniz. Yasal haklarınıza ilişkin detaylı bilgi için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Yönetmeliği’ni ve www.cimer.gov.tr adresinde yer alan 50 Soruda CİMER kitapçığını inceleyebilirsiniz.

İşlemi devam eden bir başvurunuzun iptal edilmesini talep edebilirsiniz. Bunun için iptalini istediğiniz başvurunun tarih ve sayısını belirterek istek türünde yeni bir başvuru yapmanız gerekmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kamu kurumları, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Aynı şekilde, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca da kişinin özel hayatı ve kişiye ilişkin bilgiler korunmaktadır. Kamu kurumları başvuru sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri ile dilekçelerini yetkili kişiler haricinde kimseyle paylaşmamaktadır.

“Yönetime Katıl” başvuru türü aracılığıyla ülke gündemine göre oluşturulan ve güncel tutulan konu başlıkları altında, görüş ve önerilerinizi sunarak politika yapımı sürecine doğrudan katkı sağlayabilirsiniz.

Başvuru sözleşmesi, CİMER’in sağladığı hizmetlerin kullanımına ilişkin olarak CİMER’e erişim ve CİMER üzerinden yapılan müracaatlara yönelik hak ve yükümlülükleri açıklayan bir sözleşmedir. Başvuru sözleşmesi, başvurunuzun tamamlanabilmesi için son aşamada başvuru sahibinin onayına sunulur.

İnternet ortamında yapacağınız başvurularda, MERNİS’te bulunan adres bilgileriniz sisteme otomatik olarak yüklenmektedir. Bununla birlikte isterseniz “nüfusta yer alan adresimi kullanmak istemiyorum” seçeneğini işaretleyerek farklı bir adresi iletişim adresiniz olarak belirleyebilirsiniz.

İnternet ortamında yaptığınız başvurularda “Konum Bilgilerimi Paylaş” butonunu işaretleyerek bulunduğunuz yerin konumunu başvurunuza ekleyebilirsiniz. Böylelikle acil bir durum veya olay ile karşılaştığınızda, bulunduğunuz yerin adresini bilmenize gerek kalmadan olay yeri ilgililer tarafından tespit edilebilmektedir.

CİMER çağrı merkezi üzerinden başvuru yapılmamaktadır. Çağrı merkezini arayarak başvuru yolları hakkında bilgi edinebilir, başvurularınızın durumunu sorgulayabilir ve idari danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

CİMER Çağrı Merkezine 0312 590 20 00 / 0 telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

Başvurular “Türkçe” yazılmalıdır. Yabancı dilde yapılacak başvurunun Türkçe noter onaylı tercümesi istenmektedir.