Kariyer

a) Sözleşmeli İletişim Personeli Olarak Atanmak İçin Aranan Nitelikler Nelerdir?

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7’inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
  • En az lisans mezunu olmak,
  • ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılarak, en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir yabancı dil belgesine sahip olmak,
  • YDS denkliği bulunmayan ya da YDS’de yer almayan diller için Başkanlığımızca yapılacak yabancı dil sınavında en az seksen (80) puan almak.

b) Sözleşmeli İletişim Personeli Olarak Göreve Başlayan Personel Hangi Görevleri Yapmaktadır?

  • Temininde güçlük çekilen dillerdeki tercüme işlerini yapmak,
  • Simültane tercüme hizmetlerini yürütmek,
  • Tanıtma, basın, enformasyon ve kamu diplomasi alanında projeler hazırlamak,
  • Birim Sorumlusunca verilecek benzeri diğer görevleri yapmak.