Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla birlikte yola çıkmış olmanın inanç ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Aziz milletimizin daha müreffeh ve daha huzurlu bir geleceğe ulaşması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde var gücümüzle gayret gösteriyoruz.

Türkiye Yüzyılı’nda refah ve istikrarın temeli konumundaki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, pek çok alanda olduğu gibi stratejik iletişim, basın, halkla ilişkiler ve kamu diplomasisi gibi alanlarda da ülkemizin ileri seviyede atılımlar yapmasını temin eden düzenlemeleri beraberinde getirmiştir.

Hiç şüphesiz, bizim için bu düzenlemelerden en önemlisi, 24 Temmuz 2018 tarihinde iletişim ve medya alanında köklü bir devlet tecrübesinin vârisi olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ihdas edilmesi olmuştur.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görev ve sorumluluk alanındaki köklü devlet tecrübesini günümüze taşımayı, hızla değişen iletişim alanında çağının hep ilerisinde olmayı, her türlü sınama ve soruna karşı çözüm odaklı bir yaklaşımın merkezi olmayı kendisine düstur edinmiştir.

Ulusal ve uluslararası alanda devlette söylem birliğini tesis etmek, dış tanıtım konusunda Türkiye’ye dair doğru bilginin en güvenilir adresi olmak en önemli görevlerimiz arasında yer almıştır. Bu çerçevede Başkanlığımız, devletimizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtma siyasetinde en önemli aktör olarak ortaya çıkmış, devletin bu alandaki strateji ve politikalarının belirlenmesi ve kamu kurum ve kuruluşlarımız arasında gerekli eş güdüm tesis edilmesi gibi çok kritik vazifeler üstlenmiştir.

Başkanlık olarak kurulduğumuz günden bu yana, üzerimize düşen bu büyük sorumluluğun bilinciyle ve “Türkiye Yüzyılı’nda Büyük Türkiye Vizyonu” çerçevesinde çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz.

Demokrasimizin temeli olan millet iradesinin, devletimizin idari ve siyasi işleyişinde en güçlü şekilde karşılık bulması adına devlet ve millet arasında iletişim köprüleri kuruyor, bu amaçla tesis edilen CİMER’in en yeni teknolojilerle donatılmasına ve kusursuz bir şekilde işleyişine özen gösteriyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın millet iradesine dayanan liderlik ve siyaset anlayışı çerçevesinde, vatandaşlarımızı idari süreçlerin odağında tutmaya gayret ederek talep ve ihtiyaçların yerinde ve zamanında karşılanmasını en kıymetli önceliğimiz olarak görüyoruz.

Bugün tüm dünyada katılımcı demokrasinin, şeffaf ve sorumlu yönetim anlayışının, etkili kamusal iletişimin en kıymetli örneklerinden birisi olarak takdir gören CİMER uygulamamızın etkinliği ve başarısı son derece güçlü bir ivme kazanmış durumdadır.

Asli görevlerimiz arasında yer alan basın mensuplarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi, mesleki hayatlarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Basın mensuplarının, mesleklerini icra ederken karşılaştıkları sorunların çözülmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyor, onların daha rahat ve sorunsuz bir şekilde çalışabilmeleri için Başkanlık olarak üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getiriyoruz.

Kamu diplomasisi alanında Türkiye’nin yol haritasını çiziyor ve şimdiye kadar yapılmış olan en kapsamlı planlama ve strateji çerçevesinde tüm dünyada faaliyet gösteriyoruz. İnsani diplomasiden kültür diplomasisine, spordan gastronomiye kadar her alanda Türkiye markasını güçlendirmek en temel hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Türkiye’nin haklı tezlerini, imkânlarını, gücünü ve başarılarını bütün dünyaya anlatmak için en yeni iletişim teknolojilerinden yararlanıyoruz.

Üzerimize yüklenen görev ve sorumlulukların gereği olarak yalan haberlere, algı operasyonlarına, dezenformasyona karşı pro-aktif bir yaklaşımla gerekli tedbirleri alıyor, Türkiye’ye yönelik kara propaganda kampanyalarına ve dezenformasyon saldırılarına karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz.

Bu kapsamda ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın iş birliği ve eş güdüm imkânlarını derinleştirmek suretiyle ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi gibi etkili kurumsal yapılar vasıtasıyla çağımızın en ciddi krizlerinden birisi olan “Hakikat Krizi’ne” karşı koyuyoruz.

Yakın coğrafyasında ve küresel düzeyde istikrarlaştırıcı bir güç konumuna erişen ülkemizin, iletişim alanındaki çağdaş meydan okumalar karşısındaki hakikat mücadelesinin temsilcisi olmaya gayret gösteriyoruz.

Stratejik iletişim ve kriz yönetimi alanında faaliyetler yürütmeye, bu alana yönelik iş birliklerimizi geliştirmeye gayret ediyoruz. Stratejik iletişim alanında artık bir marka haline gelen “Stratcom” gibi etkinlikler, nitelikli eğitim programları ve akademik çalışmalar doğrultusunda ilerliyor, Türkiye Yüzyılı’nı bir iletişim yüzyılı haline getirmek için yoğun emek sarf ediyoruz.

Pozitif iletişim kampanyaları ile Türkiye markasını güçlendiriyor ve uluslararası alanda ülkemizin tanıtımına yönelik faaliyetler gerçekleştiriyoruz.

Türkiye’nin uluslararası alanda her yönüyle en doğru şekilde anlatılmasına ve tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla farklı dillerde yayıncılık faaliyetleri gerçekleştiriyor, yayınlarımızı liderlerden halklara kadar birçok seviyede yabancı kamuoylarına ulaştırıyoruz.

Büyük ve daha güçlü bir Türkiye için inşa ettiğimiz Türkiye İletişim Modeli çerçevesinde ülkemizi iletişim alanında da şahlandıracak kapsamlı strateji ve araçları mütemadiyen geliştirmeye, Türkiye Yüzyılı’nı sağlıklı ve etkili olduğu kadar haktan ve hakikatten yana bir iletişimin yüzyılı yapmak için de çabalarımızı sürdürüyoruz.

Güçlü ve güvenilir bir Türkiye algısı oluşturmak için tüm dünyada müttefik, dost ve kardeşlerimizle karşılıklı anlayış ve iş birliğini pekiştirecek faaliyetlerimize, Türkiye’nin menfaatlerini esas önceliğimiz kılarak itinayla devam ediyoruz.

Bilgi teknolojilerindeki en yeni bileşenleri etkin bir şekilde kullanarak hem milletimizin hem de uluslararası ilişkilerin tüm aktörlerine hakikat temelinde ulaşıyor; gerek yakın coğrafyamız gerekse tüm dünya için adalet, refah, barış ve hürriyet yolunda verdiğimiz mücadeleyi kadim medeniyetimizin insanı merkeze alan diliyle anlatıyoruz.

Zira biz inanıyoruz ki, Türkiye’nin sesi, bölgemizde ve küresel düzeyde daha adil, daha istikrarlı ve daha müreffeh bir dünya için son derece önemli bir ihtiyacın yankısı olmuştur.

Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya Beşten Büyüktür” çağrısıyla tüm dünyada küresel adaletin tesisi noktasında haksızlığa maruz kalanların, zulme uğrayanların yanında olmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletimizin sesi olmaya, Türkiye’nin haklı tezlerini güçlü bir şekilde uluslararası alana taşımaya, gönül köprüleri kurmaya ve Türkiye Yüzyılı’nda büyük ve güçlü Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı

Prof. Dr. Fahrettin ALTUN