Doğal Afet-Salgın

Doğal Afet-Salgın

Türkiye, doğal afet ve salgınlarla mücadelede, her geçen gün geliştirdiği teknolojik altyapısı ve engin tecrübesiyle dünyanın önde gelen ülkelerinden biri konumundadır. Türkiye, bir yandan ülkemizde meydana gelen doğal afetlere en hızlı ve en etkin şekilde müdahale edip, afetlerden etkilenen vatandaşların yaralarını sararken, diğer yandan da dünyanın dört bir yanındaki afetzedelere yardım elini uzatmaktadır. Türkiye’nin beş kıtada yürüttüğü kalkınma ve insani yardım çalışmaları, dış politikadaki insani diplomasi yaklaşımının yansımasıdır.

İletişim Başkanlığı, Türkiye’nin çok boyutlu ve çok aktörlü afet ve salgınlarla mücadele politikasının iletişim boyutunda eşgüdüm ve söylem birliği sağlanması işlevinin yanı sıra bilgilendirme, farkındalık yaratma ve tanıtım faaliyetleri yürütmektedir.

Videolar

İnfografikler