1915 Olayları

1915 Olayları

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyada I. Dünya Savaşı sırasında büyük acılar yaşanmıştır. Anadolu coğrafyasında hem Ermeni vatandaşlar hem de Türk vatandaşların acı ve kayıplarını dikkate alan Türkiye, 1915 olaylarının günlük siyasi çıkarlara alet edilmeden bilimsel bir yöntemle ele alınması gerektiğini belirtirken, bu amaçla tüm devlet arşivlerinin açılabileceğinin altını çizmektedir. 1915 olaylarının üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarına dayalı ideolojik yaklaşımlardan muaf bir biçimde yapıcı ve dengeli bir tutumla ve diyalogla ele alınması her iki tarafın da yararına olacaktır.

İletişim Başkanlığı, Türkiye’nin 1915 olaylarına ilişkin tezlerini ve çözüm önerilerini ortaya koyan stratejik iletişim çalışmaları yürütürken, konuya ilişkin bilgi kirliliği ve maksatlı çarpıtma girişimleriyle mücadelede de çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, İletişim Başkanlığı tarafından sözde soykırım iddialarıyla Türkiye aleyhine yürütülen karalama kampanyalarına karşı bir internet sitesi kurmuştur. İngilizce olarak hazırlanan ‘1915.gov.tr' isimli sitede, tarihsel bilgi ve veriler yer almaktadır.

Web Sitesi:

Videolar

İnfografikler