Sağlık Reformu ve Turizmi

Sağlık Reformu ve Turizmi

Türkiye’de sağlık alanında yapılan yatırımlar ve reformlar ile sağlıkta dönüşüm programları sayesinde sağlık sektörü dünyanın önde gelen ülkeleriyle rekabet eder hale gelmiştir. Yeni kurulan tam donanımlı şehir hastaneleri, acil durum hastaneleri ile onkoloji hastanelerine ek olarak mevcut hastanelerin donanımı ve alt yapıları iyileştirilmekte; sosyal güvenlik sisteminin kapsayıcılığı sayesinde vatandaşların tümünün en kaliteli sağlık hizmetine kolayca ve en az maliyetle ulaşması sağlanmaktadır. Türkiye, coğrafi konumu, gelişmiş altyapıya sahip sağlık kuruluşları, teknik altyapısı ve eğitimli insan gücüyle sağlık turizminde de ön plana çıkmaya başlamıştır. Medikal turizm ve termal sağlık turizmi alanlarının yanı sıra tüm dünyadan pek çok insan göz, diş, ortopedik, estetik ve diğer cerrahi operasyonlar alanında destek almak ve tedavi görmek, aynı zamanda da tarihi ve doğal güzellikleri keşfetmek amacıyla Türkiye’yi tercih etmektedir. Türkiye’nin sağlık turizminde tesislerini çeşitlendirme çalışmaları devam etmektedir. 

İletişim Başkanlığı, ilgili kurumlarla eşgüdüm halinde Türkiye’deki sağlık reformlarına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri ile sağlık turizmi merkezlerinin yurt içi ve yurt dışı tanıtımı amacıyla çeşitli iletişim programları düzenlemektedir.

Videolar